Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

leximalcerta
Jesteś częścią mojego życia, której jeszcze nie zrozumiałem.
— TAK/ Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
leximalcerta
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajakubzulczyk jakubzulczyk
Sponsored post
feedback2020-admin
leximalcerta
2958 5f9f

April 23 2015

leximalcerta
Świat jest brutalny. Czasem musisz strzelać pierwsza.
— true.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo
leximalcerta

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic vianiskowo niskowo
leximalcerta

ile razy każda z nas musi jeszcze zaliczyć od nich konkretny wpierdol emocjonalny, żebyśmy przestały być tak kurewsko naiwne?

Reposted fromcathhhy cathhhy viapannaniczyja pannaniczyja

April 22 2015

leximalcerta
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
leximalcerta
leximalcerta
To dziwne cierpienie. Umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz.
— Alessandro Baricco
Reposted fromdejno dejno viablackheartgirl blackheartgirl
leximalcerta
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viastaystrongangie staystrongangie
leximalcerta
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viastaystrongangie staystrongangie

April 20 2015

leximalcerta
1789 7b90 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianiskowo niskowo
leximalcerta
Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nikt tak do końca Cię nie rozumie? Jakby było w Tobie coś dziwnego, coś takiego, tam głęboko, na samym dnie? Jakbyś był trochę inny? Jeśli tak, nie jesteś sam. Ja czuję się tak każdego dnia. Nie ma w tym nic złego. Może po prostu jesteś sobą?
leximalcerta
6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
leximalcerta
3480 d287 500
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx vianiskowo niskowo

April 17 2015

leximalcerta
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)

April 12 2015

leximalcerta

Mówię do siebie: NIE MYŚL! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie. 

— Krystyna Janda
Reposted frommisery misery via7nobody 7nobody
leximalcerta
4164 6412 500
Reposted fromfoina foina viakatiuszaa katiuszaa
2300 12d9
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viakatiuszaa katiuszaa
leximalcerta
2153 0882
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...