Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

leximalcerta
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
Reposted fromcasanovared casanovared viapannaniczyja pannaniczyja

June 15 2015

leximalcerta

June 10 2015

leximalcerta
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viaVileHopex3 VileHopex3
leximalcerta
-Dzień dobry, proszę się we mnie zakochać. 
leximalcerta
5917 4b69 500
Reposted frommonikkass monikkass vianiskowo niskowo

June 05 2015

leximalcerta
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 vianiskowo niskowo
leximalcerta
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

May 25 2015

leximalcerta
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viaVileHopex3 VileHopex3
leximalcerta
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
leximalcerta
5419 3df2 500
widzę...otchłań... czarną otchłań...

May 21 2015

leximalcerta
7913 7b2a

May 17 2015

leximalcerta
leximalcerta
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
leximalcerta
4618 f4e9 500
Reposted frommup mup vianiskowo niskowo
leximalcerta

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
leximalcerta
jeszcze będziemy
spotykać ludzi
dla których warto było
nie zawisnąć na gałęzi.
— jarosław borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaVileHopex3 VileHopex3
leximalcerta
5879 d2c6

April 26 2015

leximalcerta
Szydzę z tego, co pomyślałem, gdy miałem Cię znowu zobaczyć.
— Kartky "Zanim przedawkujemy"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamuladhara muladhara
leximalcerta

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl